Ngành nghề kinh doanh

1Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
2Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
3Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
4Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
5Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU CHIÊU HÙNG, Mã số thuế: 2001336824, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ấp Hòa Trung, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGÔ HẰNG NI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 1201635604

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU NGỌC CHI

Mã số thuế: 1101908865

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU NA DƯƠNG

Mã số thuế: 4900793006

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU MỸ HÒA

Mã số thuế: 1501108648

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU MỸ HÀ

Mã số thuế: 1501117353

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU MINH TRUNG

Mã số thuế: 6300346200

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU MINH THU

Mã số thuế: 4101576358

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU MINH HẠO

Mã số thuế: 1402162676

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200083727

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU KIM KHOEN

Mã số thuế: 2001306273

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU KHÁNH CHI

Mã số thuế: 1501101314

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HỒNG NGA

Mã số thuế: 1501071973

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HÙNG OANH

Mã số thuế: 1801122058

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HÒA BÌNH

Mã số thuế: 0801295718

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HÀ NỘI

Mã số thuế: 5400504868

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU GIA PHÚ

Mã số thuế: 1501072342

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU CÁT LÁI

Mã số thuế: 0311942927

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU CÁI THIA

Mã số thuế: 1201610494

Tìm thông tin Doanh nghiệp