Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác muối0893

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT MUỐI TÂN THUẬN (Tên nước ngoài: HTX SAN XUAT MUOI TAN THUAN), Mã số thuế: 2001336662, được thành lập ngày 22/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Huỳnh Văn Lai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Khai thác muối.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NEM CHUA

Mã số thuế: 2400768350

Tìm thông tin Doanh nghiệp