Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
3Bán buôn thực phẩm4632

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV CÔNG NGHỆ VÀ THỦY SẢN THẾ VINH, Mã số thuế: 2001330484, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 14, đường Bông Văn Dĩa, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thế Vinh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV NĂM MƯƠI XU

Mã số thuế: 1501113221

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV NHẬT PHÚ

Mã số thuế: 3602362884

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV NHẬT NAM

Mã số thuế: 4001149144

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV NGỌC VÂN

Mã số thuế: 0316063983

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV NGŨ LONG IT

Mã số thuế: 1501071356

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV NGÂN SINH

Mã số thuế: 3701668545

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV NGUYỄN PHONG

Mã số thuế: 1500714156

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV LỘC PHÁT

Mã số thuế: 4201673644

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV LIÊN THÀNH

Mã số thuế: 6300248556

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV LAN HỒ

Mã số thuế: 0315813898

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV KIÊN VÂN

Mã số thuế: 3701666770

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV HỒ TUYẾT

Mã số thuế: 0401832291

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV HƯƠNG HIỆP

Mã số thuế: 3701670061

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV HƯƠNG BÌNH

Mã số thuế: 4201567325

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV HÙNG THÚY

Mã số thuế: 3901298299

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV HOÀNG TRANG

Mã số thuế: 5801340310

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV HOÀNG LIÊM

Mã số thuế: 1201622348

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV HIẾU TRANG

Mã số thuế: 4201557542

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV GIA VY

Mã số thuế: 3701730747

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV DUY MINH PHÁT

Mã số thuế: 3602217037

Tìm thông tin Doanh nghiệp