Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
3Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
4Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
7Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)6499
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ẨM THỰC NGON CÀ MAU 69 (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MTV ẨM THỰC NGON CÀ MAU 69), Mã số thuế: 2001314757, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 33, đường 30 tháng 4, Khóm 7, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGÔ CÔNG THÀNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp