Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME HỒNG MƠ (Tên nước ngoài: DNTN GAME HỒNG MƠ), Mã số thuế: 2001309323, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường Nguyễn Công Trứ, khóm 1, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THỊ MƠ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME NET

Mã số thuế: 0313066993

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME N-THÔNG

Mã số thuế: 0401797897

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME MINH SƠN

Mã số thuế: 1101840695

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME MINH SANG

Mã số thuế: 0313258800

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME MINH PHÁT

Mã số thuế: 2100627888

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME LDB

Mã số thuế: 0313344464

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME LA TÍNH

Mã số thuế: 6300283261

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME KIM PHÁT

Mã số thuế: 6300280510

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME KIM GIÀU

Mã số thuế: 2100622135

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME KA THY

Mã số thuế: 0313374941

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME ITO

Mã số thuế: 0312264343

Tìm thông tin Doanh nghiệp