Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Giáo dục nhà trẻ8511
3Giáo dục tiểu học8521
4Giáo dục thể thao và giải trí8551
5Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
6Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
7Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THANH MAI, Mã số thuế: 2001296000, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 39 Bà Triệu, Khóm 8, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thị Thúy An

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục nhà trẻ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp