Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)96100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASSAGE TRẦN THỐNG, Mã số thuế: 2001295991, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN VĂN THỐNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY DND

Mã số thuế: 0313575260

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY BB

Mã số thuế: 0310994418

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAXBOND

Mã số thuế: 0316367822

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MATIZ

Mã số thuế: 1601991815

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MATECA

Mã số thuế: 0311491713

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MATANA

Mã số thuế: 0401676469

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASUO

Mã số thuế: 0312006624

Tìm thông tin Doanh nghiệp