Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV CHUNG THỊ THÙY DƯƠNG, Mã số thuế: 2001266253, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Thông tin liên hệ: Ông/Bà CHUNG THỊ THÙY DƯƠNG, Số điện thoại: 0919919345, Địa chỉ: ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV CHUYÊN ẢNH

Mã số thuế: 0311964769

CÔNG TY TNHH MTV CHUYÊN GIA TRÍ TUỆ

Mã số thuế: 0312547831

CÔNG TY TNHH MTV CHUYÊN BIỆT SUNRISE

Mã số thuế: 2802759370

CÔNG TY TNHH MTV CHUOU B.S. VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101803326

CÔNG TY TNHH MTV CHUOU B.S. VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101795280

CÔNG TY TNHH MTV CHUNG VÂN

Mã số thuế: 0800788076

CÔNG TY TNHH MTV CHUNG TỐ PHỤNG

Mã số thuế: 2200720915

CÔNG TY TNHH MTV CHUNG TUẤN

Mã số thuế: 3602332512

CÔNG TY TNHH MTV CHUNG TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 4001115956

Tìm thông tin Doanh nghiệp