Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH XĂNG DẦU KIM MINH 6 - CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU KIM MINH, Mã số thuế: 2000413579-004, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ấp Đông Hưng, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Búp

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH XĂNG DẦU ĐẠI LÝ SỐ 67

Mã số thuế: 2200137439-001

CHI NHÁNH XĂNG DẦU SỐ 01 THỊNH SƠN

Mã số thuế: 5500217899-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp