Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu9639
2Hoạt động bảo vệ cá nhân8010
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ VỆ SĨ HÙNG DŨNG (Tên nước ngoài: CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ BảO Vệ Vệ Sĩ HùNG DũNG), Mã số thuế: 1900675053, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ấp Tân Long, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HOÀNG DŨNG, Số điện thoại: 0941234714, Địa chỉ: Ấp Tân Long, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động bảo vệ cá nhân.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp