Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
2Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
3Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
4Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
5Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
6Bán buôn đồ uống4633
7Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NGUYỄN SỬ GIÁ RAI, Mã số thuế: 1900675046, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN SỬ, Số điện thoại: 0916303931-09043, Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THƠM

Mã số thuế: 0106625153

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THƠM SOLAR

Mã số thuế: 4201907370

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÚY PHÚ QUỐC

Mã số thuế: 1702105125

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÁI HỌC TPHCM

Mã số thuế: 0314537797

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÁI DUY

Mã số thuế: 0109328215

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÀNH VŨ

Mã số thuế: 2200693644

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÀNH VINH ĐTTH

Mã số thuế: 2802501822

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÀNH TRÍ

Mã số thuế: 4201627461

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÀNH THÁI

Mã số thuế: 1701331019

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÀNH SÁNG

Mã số thuế: 3603412270

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÀNH SONG

Mã số thuế: 3603722811

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÀNH SANG

Mã số thuế: 0312462384

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÀNH LƯU

Mã số thuế: 2400851150

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 0900885651

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÀNH DEVELOPER

Mã số thuế: 0107569127

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÀNH DANH

Mã số thuế: 0310363275

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÀNH CHUNG

Mã số thuế: 0201179685

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THU TRANG

Mã số thuế: 2802500642

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THU HOÀI

Mã số thuế: 0201810999

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THU HIỀN

Mã số thuế: 3603498694

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THIỆN AN

Mã số thuế: 5801379269

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THIỀU

Mã số thuế: 2400823322

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THIÊN

Mã số thuế: 0312307678

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THIÊN ÂN

Mã số thuế: 3603648501

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THIÊN THỤ

Mã số thuế: 0314004125

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THIÊN LONG

Mã số thuế: 5801215990

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THANH

Mã số thuế: 2600667409

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THANH TRÀ

Mã số thuế: 0314088372

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THANH QP

Mã số thuế: 2802815145

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THANH HỢP

Mã số thuế: 3702961320

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THANH HẢI

Mã số thuế: 2200788367

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THANH HÓA QT 689

Mã số thuế: 2802505739

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THANH HUYỀN

Mã số thuế: 1301081371

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THANH HOÀN

Mã số thuế: 5801386869

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THANH HIỀN

Mã số thuế: 5801238821

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THANH CƯỜNG

Mã số thuế: 0315507481

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THANH BẰNG

Mã số thuế: 5801218127

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THANH BÌNH

Mã số thuế: 2801559932

CÔNG TY TNHH NGUYỄN SỸ HÒA

Mã số thuế: 1201608329

CÔNG TY TNHH NGUYỄN SỰ

Mã số thuế: 0108303930

Tìm thông tin Doanh nghiệp