Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất khác chưa được phân vào đâu32900
2Sản xuất giống thuỷ sản03230
3Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
4Thu gom rác thải không độc hại38110
5Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP BA ĐÌNH, Mã số thuế: 1900654134, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp Bến Bào, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Văn Tếch

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỨ MỸ

Mã số thuế: 2600907756

Tìm thông tin Doanh nghiệp