Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác88900

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỘI CHỬ THẬP ĐỎ HUYỆN HỒNG DÂN, Mã số thuế: 1900650845, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu Hành Chính, ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Đình Thọ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN HOÀ A

Mã số thuế: 4800925178

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5701679163

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN CÁI NƯỚC

Mã số thuế: 2000339276-007

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN CT

Mã số thuế: 1201405015

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2901840738

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800581294

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700266517

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900528098

HỘI CHỬ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ CÀ MAU

Mã số thuế: 2000339276-008

HỘI CHỬ THẬP ĐỎ HUYỆN THỚI BÌNH

Mã số thuế: 2000339276-004

Tìm thông tin Doanh nghiệp