Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LÊ THỊ HAI, Mã số thuế: 1900633688, được thành lập ngày 26/12/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại K2, Phường Láng Tròn, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê THị HAI

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 0105304686

LÊ THỊ HOA

Mã số thuế: 0104996258

LÊ THỊ HOAN

Mã số thuế: 2802277017

LÊ THỊ HOAN

Mã số thuế: 0109493064

LÊ THỊ HOA PHƯỢNG

Mã số thuế: 1600138770

LÊ THỊ HOA LƯ

Mã số thuế: 3603593186

LÊ THỊ HIỆP

Mã số thuế: 8313609203

LÊ THỊ HIỆP

Mã số thuế: 0310593670

LÊ THỊ HIỂN

Mã số thuế: 3602424509

LÊ THỊ HIỂN

Mã số thuế: 0106461603

LÊ THỊ HIỂN

Mã số thuế: 0104652930

LÊ THỊ HIỂN

Mã số thuế: 0104574425

LÊ THỊ HIỀ

Mã số thuế: 5500638713

LÊ THỊ HIỀ

Mã số thuế: 5500638079

LÊ THỊ HIỀ

Mã số thuế: 2802959482

LÊ THỊ HIỀ

Mã số thuế: 1001233552

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 8484254261

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 8341430631

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 8172931380

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 8134488552

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 6400325758

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 5500443129

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 5000885009

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 3801255213

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 3301675379

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 2802943115

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 2802878240

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 2802766755

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 0316434074

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 0312968653

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 0109625560

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 0109617506

LÊ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 0106439157

LÊ THỊ HIỀN ANH

Mã số thuế: 0311393681

LÊ THỊ HIỀN - CƠ SỞ HIỀN LINH

Mã số thuế: 2802956805

LÊ THỊ HIỀN (THANH TRÚC)

Mã số thuế: 8351635236

LÊ THỊ HIẾU

Mã số thuế: 0311067416

LÊ THỊ HIẾU

Mã số thuế: 0310981352

LÊ THỊ HIẾU

Mã số thuế: 0108446801

LÊ THỊ HIẾU

Mã số thuế: 0105023999

LÊ THỊ HIẾU NGÂN

Mã số thuế: 0109649628

LÊ THỊ HIẾN

Mã số thuế: 0313029776

LÊ THỊ HIẾN

Mã số thuế: 0106145679

LÊ THỊ HIÊ

Mã số thuế: 0109747777

LÊ THỊ HIÊN

Mã số thuế: 3801239772

LÊ THỊ HIÊN

Mã số thuế: 0107306939

LÊ THỊ HIÊN

Mã số thuế: 0104932938

LÊ THỊ HIÊN

Mã số thuế: 0104392143

LÊ THỊ HEN

Mã số thuế: 0311596709

Tìm thông tin Doanh nghiệp