Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
2Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
5Bán mô tô, xe máy4541
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Bán buôn thực phẩm4632
8Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
9Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
10Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
11Bán buôn gạo4631
12Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4512
13Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
14Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
15Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
16Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
17Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
18Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4542
19Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
20Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
21Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
22Bốc xếp hàng hóa5224

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN MIENTAYSHIP (Tên nước ngoài: MIENTAYSHIP), Mã số thuế: 1801708847, được thành lập ngày 16/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 430 Trần Chiên, KV Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Huỳnh Thị Huyền Trân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLI SOLAR

Mã số thuế: 0315668231

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLI SG GROUP

Mã số thuế: 0314596792

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLI GROUP SAIGON

Mã số thuế: 0313783704

CÔNG TY CỔ PHẦN MILKY WAY. P

Mã số thuế: 0801147043

CÔNG TY CỔ PHẦN MILKY FOOD

Mã số thuế: 0312884121

CÔNG TY CỔ PHẦN MILI

Mã số thuế: 0106747017

CÔNG TY CỔ PHẦN MILITECH

Mã số thuế: 0106362793

CÔNG TY CỔ PHẦN MILIAND M

Mã số thuế: 0313332701

CÔNG TY CỔ PHẦN MILER

Mã số thuế: 0316289733

CÔNG TY CỔ PHẦN MILENA

Mã số thuế: 0315494296

CÔNG TY CỔ PHẦN MILENA HEALTHY

Mã số thuế: 1101913618

CÔNG TY CỔ PHẦN MILAN

Mã số thuế: 0106019025

CÔNG TY CỔ PHẦN MILANO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106598830

CÔNG TY CỔ PHẦN MILAN STATION

Mã số thuế: 0107483737

CÔNG TY CỔ PHẦN MILADI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107457399

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKUNI

Mã số thuế: 0105155811

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKIDA

Mã số thuế: 0314414883

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKI ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0106664138

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKI ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0106603696

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKHAPHO HIDALONG

Mã số thuế: 0315301402

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108003863

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKATA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106852822

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKAMAX

Mã số thuế: 0601167846

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKALUX

Mã số thuế: 0108886880

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO

Mã số thuế: 0103039353

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801340014

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO HẠ LONG

Mã số thuế: 5701981769

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO GIA LAI

Mã số thuế: 5901036152

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO CẦN THƠ

Mã số thuế: 1801693478

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO - MT

Mã số thuế: 0109266061

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901093514

CÔNG TY CỔ PHẦN MIJUNKA

Mã số thuế: 0316757269

CÔNG TY CỔ PHẦN MIIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109002372

CÔNG TY CỔ PHẦN MII VÀ MAA

Mã số thuế: 2802834444

CÔNG TY CỔ PHẦN MIHOCO

Mã số thuế: 0108612008

CÔNG TY CỔ PHẦN MIHA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106153038

CÔNG TY CỔ PHẦN MIGHTY

Mã số thuế: 0109090160

CÔNG TY CỔ PHẦN MIG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801338143

CÔNG TY CỔ PHẦN MIFU

Mã số thuế: 0315609035

CÔNG TY CỔ PHẦN MIE

Mã số thuế: 0314774798

Tìm thông tin Doanh nghiệp