Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Xây dựng công trình điện4221
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
7Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
8Xây dựng công trình công ích khác4229
9Xây dựng công trình thủy4291
10Xây dựng công trình khai khoáng4292
11Hoàn thiện công trình xây dựng4330
12Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
13Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
14Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
15Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
16Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
17Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
18Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
19Đại lý, môi giới, đấu giá4610
20Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
21Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
22Phá dỡ4311
23Chuẩn bị mặt bằng4312
24Lắp đặt hệ thống điện4321
25Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
26Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
27Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
28Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
29Trồng cây hàng năm khác0119
30Trồng cây ăn quả0121
31Trồng cây lâu năm khác0129
32Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm0132
33Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
34Sản xuất thiết bị điện khác2790
35Sửa chữa thiết bị điện3314
36Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
37Sản xuất điện3511
38Truyền tải và phân phối điện3512
39Khai thác, xử lý và cung cấp nước3600
40Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
41Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
42Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
43Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
44Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
45Hoạt động tư vấn quản lý7020
46Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
47Quảng cáo7310
48Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
49Giáo dục nhà trẻ8511
50Giáo dục mẫu giáo8512
51Giáo dục tiểu học8521
52Giáo dục trung học cơ sở8522
53Giáo dục trung học phổ thông8523
54Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
55Giáo dục nghề nghiệp8532
56Giáo dục thể thao và giải trí8551
57Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
58Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
59Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
60Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá8610
61Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao9312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ AN PHÚ (Tên nước ngoài: AN PHU URBAN DEVELOPMENT INVESTMENT LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 1801702531, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 48 Ngô Quyền, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà KHƯU KHIẾT TRANG, Số điện thoại: 02922486666, Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp