Ngành nghề kinh doanh

1Cắt tóc, làm đầu, gội đầu9631
2Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu9639
3Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa8620
4Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN BEAUTY (Tên nước ngoài: THANH XUAN BEAUTY LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 1801692643, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 317 đường Hoàng Quốc Việt, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà MAI THANH TÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THAO TEST TIEP UY QUYEN

Mã số thuế: 88379798837979

CÔNG TY TNHH THAO TEST BHXH 4

Mã số thuế: 88541658854165

CÔNG TY TNHH THAO TEST BHXH 3

Mã số thuế: 88541648854164

CÔNG TY TNHH THAO TEST 2020 DUHICO

Mã số thuế: 88353258835325

CÔNG TY TNHH THAO QUYÊN

Mã số thuế: 1401410894

CÔNG TY TNHH THAO NỤ

Mã số thuế: 6001407864

CÔNG TY TNHH THAO NGUYEN

Mã số thuế: 0316775814

CÔNG TY TNHH THAO NGUYEN MARIA

Mã số thuế: 0312835815

CÔNG TY TNHH THAO NGUYEN LOGISTICS

Mã số thuế: 0316927143

CÔNG TY TNHH THAO LINH

Mã số thuế: 2700844108

CÔNG TY TNHH THAO BÍCH

Mã số thuế: 4800918452

CÔNG TY TNHH THAO ANH

Mã số thuế: 4601524767

CÔNG TY TNHH THANKTRIPS

Mã số thuế: 0314458288

CÔNG TY TNHH THANKS

Mã số thuế: 0315526660

CÔNG TY TNHH THANKSLIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107869177

CÔNG TY TNHH THANKS AI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108456711

CÔNG TY TNHH THANKS AI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107284347

CÔNG TY TNHH THANK YOU MISO FOOD

Mã số thuế: 5801429590

CÔNG TY TNHH THANHTAMPIANO

Mã số thuế: 0316413229

CÔNG TY TNHH THANHKHOA HOLDINGS

Mã số thuế: 0109397787

CÔNG TY TNHH THANHCON

Mã số thuế: 0108017489

CÔNG TY TNHH THANH ĐỨC VƯỢNG

Mã số thuế: 0901014576

CÔNG TY TNHH THANH ĐỨC SƠN LA

Mã số thuế: 5500525727

CÔNG TY TNHH THANH ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402046327

CÔNG TY TNHH THANH ĐẢO

Mã số thuế: 3603439226

CÔNG TY TNHH THANH ĐẠT

Mã số thuế: 6001018723

CÔNG TY TNHH THANH ĐẠT BM

Mã số thuế: 6001615857

CÔNG TY TNHH THANH ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 0313275299

CÔNG TY TNHH THANH ĐĂNG NGUYÊN

Mã số thuế: 3901305210

CÔNG TY TNHH THANH ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 4001232000

CÔNG TY TNHH THANH ĐÔN

Mã số thuế: 0201639149

CÔNG TY TNHH THANH ĐÔNG UYÊN

Mã số thuế: 0401502021

CÔNG TY TNHH THANH ĐÀ PHÁT

Mã số thuế: 0401511033

CÔNG TY TNHH THANH ĐIỆP

Mã số thuế: 4201369926

CÔNG TY TNHH THANH ĐIỀN TECH

Mã số thuế: 0315945816

CÔNG TY TNHH THANH ĐIỀN - KIM LIÊN

Mã số thuế: 6300293453

CÔNG TY TNHH THANH ĐAÊT

Mã số thuế: 3502380086

CÔNG TY TNHH THANH ĐAN

Mã số thuế: 0309766463

CÔNG TY TNHH THANH YẾN THANH

Mã số thuế: 0312374787

CÔNG TY TNHH THANH YẾN BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0312483458

CÔNG TY TNHH THANH YÊN THANH HÓA

Mã số thuế: 2802917524

CÔNG TY TNHH THANH Y

Mã số thuế: 0315994122

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN

Mã số thuế: 0900557643

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN REAL ESTATE

Mã số thuế: 1101963175

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901907453

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701822670

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500634361

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN NAM

Mã số thuế: 0313114372

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN LẤP VÒ

Mã số thuế: 1402051912

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN COFFEE

Mã số thuế: 3702442780

Tìm thông tin Doanh nghiệp