Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
2Hoạt động tư vấn quản lý7020
3Quảng cáo7310
4Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
5Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV PARIS ANALYTICS (Tên nước ngoài: PARIS ANALYTICS), Mã số thuế: 1801682363, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 58C, Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TRƯỜNG THIÊN LÝ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV PHAN QUANG TRÌNH

Mã số thuế: 4001206339

CÔNG TY TNHH MTV PHAN QUANG TRUNG

Mã số thuế: 3301603977

CÔNG TY TNHH MTV PHAN QUANG THẢO

Mã số thuế: 3301685592

CÔNG TY TNHH MTV PHAN OANH

Mã số thuế: 0105434808

CÔNG TY TNHH MTV PHAN NGỌC

Mã số thuế: 0108495083

CÔNG TY TNHH MTV PHAN NGỌC LAN

Mã số thuế: 2200763549

CÔNG TY TNHH MTV PHAN MINH VŨ

Mã số thuế: 0401827943

CÔNG TY TNHH MTV PHAN MINH HIẾU

Mã số thuế: 0901058083

CÔNG TY TNHH MTV PHAN LỘC PHÁT

Mã số thuế: 2802577412

CÔNG TY TNHH MTV PHAN LỆ

Mã số thuế: 0315654616

CÔNG TY TNHH MTV PHAN LÊ

Mã số thuế: 0316154870

CÔNG TY TNHH MTV PHAN LEEKA

Mã số thuế: 0401922241

CÔNG TY TNHH MTV PHAN KHÁNH NGÂN

Mã số thuế: 4201879606

CÔNG TY TNHH MTV PHAN HÀ

Mã số thuế: 3602366247

CÔNG TY TNHH MTV PHAN HÀ PHAN

Mã số thuế: 0401838984

CÔNG TY TNHH MTV PHAN HUỲNH

Mã số thuế: 0315841486

CÔNG TY TNHH MTV PHAN HOÀNG NHÃ

Mã số thuế: 1501107394

CÔNG TY TNHH MTV PHAN HOÀNG LUÂN

Mã số thuế: 4001180948

CÔNG TY TNHH MTV PHAN GIA KHÁNH

Mã số thuế: 0401819879

CÔNG TY TNHH MTV PHAN GIA 58

Mã số thuế: 3002166334

CÔNG TY TNHH MTV PHAN DŨNG 88

Mã số thuế: 4800921938

CÔNG TY TNHH MTV PHAN CHÁNH GIA

Mã số thuế: 0401779023

CÔNG TY TNHH MTV PHAN BỬU CHÂU

Mã số thuế: 3901191073

CÔNG TY TNHH MTV PHAN ANH

Mã số thuế: 0800820428

CÔNG TY TNHH MTV PHAN ANH

Mã số thuế: 0106682200

CÔNG TY TNHH MTV PHAN AN NHIÊN

Mã số thuế: 1301088666

CÔNG TY TNHH MTV PHA LÊ TÍM BEAUTY

Mã số thuế: 4001124485

CÔNG TY TNHH MTV PH KHÁNH DUY

Mã số thuế: 0401853742

CÔNG TY TNHH MTV PFS THANH HÓA

Mã số thuế: 2802760707

CÔNG TY TNHH MTV PETRODALAT

Mã số thuế: 5801443161

CÔNG TY TNHH MTV PETRO VIỆT

Mã số thuế: 0310624248

CÔNG TY TNHH MTV PETRO AN PHÁT

Mã số thuế: 0312198080

CÔNG TY TNHH MTV PERFECT DREAM

Mã số thuế: 0401816099

CÔNG TY TNHH MTV PEPCO

Mã số thuế: 4900751729

CÔNG TY TNHH MTV PENTA VIỆT NAM

Mã số thuế: 4101521831

CÔNG TY TNHH MTV PENTA VIỆT NAM

Mã số thuế: 4101505815

CÔNG TY TNHH MTV PEMA BEAUTY

Mã số thuế: 0316520421

CÔNG TY TNHH MTV PEARL LIFE

Mã số thuế: 0401979110

CÔNG TY TNHH MTV PE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315367562

CÔNG TY TNHH MTV PE VIỆT NAM (NT)

Mã số thuế: 0315910997

CÔNG TY TNHH MTV PCS

Mã số thuế: 3702798392

CÔNG TY TNHH MTV PCCC TM & DV TL

Mã số thuế: 0401882951

CÔNG TY TNHH MTV PCCC PHÚ XUÂN

Mã số thuế: 3301645568

CÔNG TY TNHH MTV PCCC NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 0316623547

CÔNG TY TNHH MTV PCCC HOÀNG VŨ

Mã số thuế: 2802050400

CÔNG TY TNHH MTV PCCC ANH TÂM

Mã số thuế: 2001295078

CÔNG TY TNHH MTV PC MINH ĐẠT

Mã số thuế: 5701976920

CÔNG TY TNHH MTV PB TƯỜNG VY

Mã số thuế: 1501070313

CÔNG TY TNHH MTV PAYLOCAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401855549

CÔNG TY TNHH MTV PATIENCE

Mã số thuế: 6001701457

Tìm thông tin Doanh nghiệp