Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
2Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
3Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Bán buôn gạo4631

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN TẤN THÀNH (Tên nước ngoài: CTY TNHH MTV NGUYEN TAN THANH), Mã số thuế: 1801682162, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 74/7 Nguyễn Chí Thanh, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thị Huệ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV NGÂN HUY PHÁT

Mã số thuế: 3901279715

CÔNG TY TNHH MTV NGÂN HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 3901238388

CÔNG TY TNHH MTV NGÂN HOMELAND

Mã số thuế: 0401966295

CÔNG TY TNHH MTV NGÂN GIANG

Mã số thuế: 5701800620

CÔNG TY TNHH MTV NGÂN GIA BẢO

Mã số thuế: 0106901332

CÔNG TY TNHH MTV NGÂN DŨNG

Mã số thuế: 3001690150

CÔNG TY TNHH MTV NGÂN DIỆU

Mã số thuế: 1101902221

CÔNG TY TNHH MTV NGÂN CẦM

Mã số thuế: 0312552239

CÔNG TY TNHH MTV NGÂN CẦM

Mã số thuế: 0310958297

CÔNG TY TNHH MTV NGÂN CHÂU PHÁT

Mã số thuế: 3603476450

CÔNG TY TNHH MTV NGÂN CHÂU LONG

Mã số thuế: 0401943273

CÔNG TY TNHH MTV NGÂN ANH TÚ

Mã số thuế: 6101246755

CÔNG TY TNHH MTV NGÂN ANH PHÁT

Mã số thuế: 0315978226

CÔNG TY TNHH MTV NGÀY MỚI

Mã số thuế: 4900809633

CÔNG TY TNHH MTV NGUỒN SỐNG GL

Mã số thuế: 0801202368

CÔNG TY TNHH MTV NGUỒN SÁNG XANH

Mã số thuế: 0316597689

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỆT YẾN VY

Mã số thuế: 0401956755

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỆT VŨ

Mã số thuế: 4900734699

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỆT TÌNH

Mã số thuế: 2901883361

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỆT NHI

Mã số thuế: 6200081825

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN

Mã số thuế: 1501100159

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐỨC TIẾN

Mã số thuế: 1401911298

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐỨC PHÚ

Mã số thuế: 0402094294

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐĂNG KIÊN

Mã số thuế: 4001102756

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH THỰC

Mã số thuế: 4900838916

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG

Mã số thuế: 3702511917

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐIỀU

Mã số thuế: 3701688904

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ÂN HOANG

Mã số thuế: 0401734463

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN XUÂN TH

Mã số thuế: 2802809800

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN VỸ KHANG

Mã số thuế: 3901213922

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN VŨ

Mã số thuế: 6400418191

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN VĂN TRỌNG

Mã số thuế: 5701900713

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN VĂN THẮNG

Mã số thuế: 3702798145

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN VĂN THIỆN

Mã số thuế: 1401941567

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN VĂN QUÂN

Mã số thuế: 2802608170

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN VĂN PHỤ

Mã số thuế: 0315575989

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN VĂN KHỎE

Mã số thuế: 1501086546

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN VĂN HÊN

Mã số thuế: 1101900859

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN VĂN HAI

Mã số thuế: 1101911233

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN VĂN BẰNG

Mã số thuế: 2200787155

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN VÂN

Mã số thuế: 2802680723

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN VIỆT HOÀNG

Mã số thuế: 3701755861

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN VIẾT XUÂN

Mã số thuế: 0315576647

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN VINH

Mã số thuế: 5801386259

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN TẤT THÀNH

Mã số thuế: 6001559426

Tìm thông tin Doanh nghiệp