Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
3Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730
4Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
5Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
8Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm6622
9Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THÀNH NGỌC - CỬA HÀNG XĂNG DẦU NGÂN PHƯƠNG, Mã số thuế: 1801677765-002, được thành lập ngày 05/08/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 267 Tổ 18, Ấp Bình Thuận 2, Xã Hòa Ninh, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH TRUNG HIẾU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XƯỞNG Ý TƯỞNG

Mã số thuế: 0308922617-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XƯƠNG LONG

Mã số thuế: 0305235623-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XƯƠNG LONG

Mã số thuế: 0305235623-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU XANH

Mã số thuế: 0313078607-005

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU XANH

Mã số thuế: 0313078607-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU XANH

Mã số thuế: 0313078607-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU XANH

Mã số thuế: 0313078607-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU XANH

Mã số thuế: 0313078607-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp