Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
4Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
5Hoạt động tư vấn quản lý7020
6Hoạt động viễn thông khác6190
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BSK, Mã số thuế: 1801663427, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 94, đường A1, Khu đô thị Thiên Lộc, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ MINH HẢI, Số điện thoại: 0963280288, Địa chỉ: 94, đường A1, Khu đô thị Thiên Lộc, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp