Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
2Bán buôn đồ uống4633
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
6Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
7Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
8Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
9Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh4724
10Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
11Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
12Hoạt động tư vấn quản lý7020
13Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
14Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
15Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
16Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
17Dịch vụ ăn uống khác5629
18Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
19Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730
20Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
21Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
22Đại lý du lịch7911
23Điều hành tua du lịch7912
24Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
25Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
26Cho thuê xe có động cơ7710
27Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
28Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
29Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
30Vận tải hành khách đường bộ khác4932
31Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
32Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
33Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
34Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
35Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
36Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
37Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
38Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIWIKEM (Tên nước ngoài: CTY TNHH MTV KIWIKEM), Mã số thuế: 1801653059, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại B5-61, đường số 20, KDC 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN HUỲNH KHÁNH DUY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ phục vụ đồ uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIYOKO

Mã số thuế: 0313593238

Tìm thông tin Doanh nghiệp