Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÀ PHÊ ĐẮNG (PHẠM QUAN GIÀU), Mã số thuế: 1801652993, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 430M đường Trần Chiên, KV Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Quan Giàu

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÁI VIẾT HUÂN

Mã số thuế: 8235168710

CÁI THỊ THÙY PHƯƠNG

Mã số thuế: 3301448312

CÁI THỊ THÊM

Mã số thuế: 3301700988

CÁI THỊ THANH THÂN

Mã số thuế: 0313774139

CÁI THỊ NGỌC THU

Mã số thuế: 0310564253

CÁI THỊ NGỌC HÂN

Mã số thuế: 0310564292

CÁI THẢO QUYÊN

Mã số thuế: 1301033762

CÁI QUỐC HOÀNG

Mã số thuế: 3301516058

CÁI NGỌC HIẾU (ĐÔNG DƯƠNG)

Mã số thuế: 3300714850

CÁI HỮU NGỌC THẢO TRANG

Mã số thuế: 8116714576

CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

Mã số thuế: 5500479100

CÁC ĐƠN VỊ KHÁC VẴNG LAI

Mã số thuế: 0600719131

CÁC XÃ THUỘC TP CÀ MAU

Mã số thuế: 2000309930

CÁC MỤC THUẾ KHÁC

Mã số thuế: 5100161218

CÁC KHOẢN THU KHÁC NS

Mã số thuế: 3301521837

CÁ THỂ XÃ ĐẠI MỖ

Mã số thuế: 0104000068-012

CÁ THỂ XÃ TÂY MỖ

Mã số thuế: 0103225911-011

CÁ THỂ THỊ TRẤN CẦU DIỄN

Mã số thuế: 0103735581-013

CÁ THỂ PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0106526917-001

CÁ THỂ PHƯỜNG TRUNG VĂN

Mã số thuế: 0104000117-016

CÁ THỂ PHƯỜNG PHƯƠNG CANH

Mã số thuế: 0104000050-010

CÁ THỂ PHƯỜNG PHÚ ĐÔ

Mã số thuế: 0106527653-001

CÁ THỂ PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2

Mã số thuế: 0104000075-014

CÁ THỂ PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1

Mã số thuế: 0106527660-001

CÁ THỂ PHƯỜNG MỄ TRÌ

Mã số thuế: 0104000082-015

CÁ PHÊ QUỲNH NHƯ

Mã số thuế: 1701975486

CÁ CẢNH ĐỒNG THỊ

Mã số thuế: 3702043754

CÀFÊ GAME, BẮN CÁ T.A

Mã số thuế: 3702325237

CÀFÊ 61

Mã số thuế: 3702334168

CÀ VĂN XÔM

Mã số thuế: 5500638833

CÀ VĂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 5500634518

CÀ VĂN THOÁI

Mã số thuế: 0107198761

CÀ VĂN SOẠ

Mã số thuế: 5500638424

CÀ VĂN HẠNH

Mã số thuế: 5600230269

CÀ VĂN DIÊM

Mã số thuế: 0109680353

CÀ THỊ HỒNG

Mã số thuế: 5500637780

CÀ PHÊ, BIDA SỸ HÙNG

Mã số thuế: 3702623508

Tìm thông tin Doanh nghiệp