Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật69101

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN N & D, Mã số thuế: 1801652947, được thành lập ngày 19/09/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại A40 khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị Ngọc Diễm

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp