Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
2Bán buôn tổng hợp4690
3Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
4Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
5Chế biến và bảo quản rau quả1030
6Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn1075
7Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
8Dịch vụ đóng gói8292
9Bán buôn gạo4631
10Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
11Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
12Đại lý, môi giới, đấu giá4610
13Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
14Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
15Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
16Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
17Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
18Bán buôn thực phẩm4632

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VẠN NGỌC HƯNG THỊNH (Tên nước ngoài: CTY TNHH VẠN NGỌC HƯNG THỊNH), Mã số thuế: 1801643692, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 134/15, KV Thới Hòa, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRƯƠNG VĂN NGỌC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT

Mã số thuế: 3100706852

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400375942

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 5800944831

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801433660

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200916060

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501019934

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT VIỆT NAM

Mã số thuế: 5300766080

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT TÂM AN

Mã số thuế: 0315161096

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT SÀI GÒN

Mã số thuế: 1602026310

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT ST

Mã số thuế: 2200752699

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601047454

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600946561

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT NT

Mã số thuế: 4201479982

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT NIÊN

Mã số thuế: 0311778723

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT MC

Mã số thuế: 5702008760

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT LỘC TÀI

Mã số thuế: 0316262668

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT LỘC PHÁT 86

Mã số thuế: 0315118598

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT LAND

Mã số thuế: 3801204018

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT LAND

Mã số thuế: 0315152567

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT KHANG

Mã số thuế: 1601963046

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT HÀ

Mã số thuế: 0401666358

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT HOME

Mã số thuế: 0315699399

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT GROUP

Mã số thuế: 0314605662

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT FOOD

Mã số thuế: 0315045999

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT BP

Mã số thuế: 3801242207

CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT AN GIANG

Mã số thuế: 1602124068

CÔNG TY TNHH VẠN PHONG ĐỨC HÒA

Mã số thuế: 1101715662

CÔNG TY TNHH VẠN NĂNG

Mã số thuế: 5800900087

CÔNG TY TNHH VẠN NĂNG TÂY NINH

Mã số thuế: 3901241077

CÔNG TY TNHH VẠN NĂNG LOGISTICS

Mã số thuế: 0314260305

CÔNG TY TNHH VẠN NĂNG HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201994802

CÔNG TY TNHH VẠN NĂNG HÀ NAM

Mã số thuế: 0700521015

CÔNG TY TNHH VẠN NĂNG BANOK

Mã số thuế: 0313126025

CÔNG TY TNHH VẠN NĂNG BANOK

Mã số thuế: 0312882815

CÔNG TY TNHH VẠN NÚI

Mã số thuế: 3502374170

CÔNG TY TNHH VẠN NÔNG THỊNH

Mã số thuế: 1602027177

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN TÙNG JP

Mã số thuế: 0108848701

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN PHÚC

Mã số thuế: 0310984829

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN PHÁT PHÁT

Mã số thuế: 3602508893

CÔNG TY TNHH VẠN NHẬT QUANG

Mã số thuế: 3701860802

CÔNG TY TNHH VẠN NHẤT NGUYÊN

Mã số thuế: 1501101441

CÔNG TY TNHH VẠN NHÂN AN

Mã số thuế: 6001528925

CÔNG TY TNHH VẠN NHUNG

Mã số thuế: 3901249728

CÔNG TY TNHH VẠN NHIÊN

Mã số thuế: 0315991594

CÔNG TY TNHH VẠN NGỌC

Mã số thuế: 1500715512

CÔNG TY TNHH VẠN NGỌC THỊNH

Mã số thuế: 3603271372

CÔNG TY TNHH VẠN NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 0313159013

CÔNG TY TNHH VẠN NGỌC LOGISTICS

Mã số thuế: 1702216153

Tìm thông tin Doanh nghiệp