Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
3Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Bán buôn tổng hợp4690
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
9Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM KIM ANH KEVA (Tên nước ngoài: CTY TNHH MP KIM ANH KEVA), Mã số thuế: 1801643614, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 360, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ KIM ANH, Số điện thoại: 0939359766, Địa chỉ: 360, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LORA

Mã số thuế: 1602114207

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LONG LINH

Mã số thuế: 0108018475

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LONG KHÁNH

Mã số thuế: 0107851412

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LONG DƯƠNG

Mã số thuế: 3603445290

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LOLA

Mã số thuế: 0310658984

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LOHACO

Mã số thuế: 0315328394

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LMA

Mã số thuế: 2300888372

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LIÊN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0315577023

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LINH ĐAN

Mã số thuế: 0312530676

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LINH TRANG

Mã số thuế: 3801151366

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LINH LINH

Mã số thuế: 0106898390

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LINH CHI

Mã số thuế: 0312552743

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LINH ANH

Mã số thuế: 4900863398

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LI LY BEAUTY

Mã số thuế: 3603443198

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG VINA

Mã số thuế: 3603154887

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LEVON VINA

Mã số thuế: 0313904885

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LEPILA

Mã số thuế: 0316921494

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LEO PRO

Mã số thuế: 0312636457

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LENI

Mã số thuế: 0313246393

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LEE JA BAO

Mã số thuế: 0314363727

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LEAF

Mã số thuế: 1101922394

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LASER

Mã số thuế: 0313534899

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LASALSA

Mã số thuế: 0314579878

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LAN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2801812550

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LAN PHÚC

Mã số thuế: 0108036932

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LAN CHI

Mã số thuế: 0312623419

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LAN ANH

Mã số thuế: 0314106783

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LAMY

Mã số thuế: 0316382933

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LAMEXANH

Mã số thuế: 0316872328

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LADY

Mã số thuế: 3702821228

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM L.V.N

Mã số thuế: 0105516810

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM L.A.M

Mã số thuế: 0108432446

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM KV

Mã số thuế: 0315344237

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM KOREA DREAMER

Mã số thuế: 0316858098

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM KOREA 24H

Mã số thuế: 0314191997

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM KIỀU THỊ

Mã số thuế: 0316921857

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM KIỀU NGA

Mã số thuế: 6001582714

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM KIỀU HANA

Mã số thuế: 3702718728

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM KIYOMI TRẦN

Mã số thuế: 0315049545

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM KIM PHÚC

Mã số thuế: 1801600427

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM KIM OANH

Mã số thuế: 4101433938

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM KIM NGÂN

Mã số thuế: 0315262841

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM KIM NAM

Mã số thuế: 0104009346

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM KIM ANH PHÁT

Mã số thuế: 0314611401

Tìm thông tin Doanh nghiệp