Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn đồ uống4633
5Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
6Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN THỊNH PHÁT (Tên nước ngoài: AN THINH PHAT PHARMA LIMITED LIABILITY COMPANY), Mã số thuế: 1801631873, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 345M (Lầu 3), đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ HÙNG CƯỜNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BHB PHARMA

Mã số thuế: 0109041935

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BELLA

Mã số thuế: 0313449805

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BELFAS

Mã số thuế: 0109093080

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BE SANTE

Mã số thuế: 0312072867

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BE S.K.I.N

Mã số thuế: 3603491931

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BE CARING

Mã số thuế: 0316462709

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BAPHARCO

Mã số thuế: 2400740588

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BALANCE

Mã số thuế: 0109264755

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BACH

Mã số thuế: 0106158300

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B CURE

Mã số thuế: 0313791254

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AY

Mã số thuế: 2400913287

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AV

Mã số thuế: 0108629918

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AUVINA

Mã số thuế: 0108354357

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATK

Mã số thuế: 5000877424

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM

Mã số thuế: 0313142700

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT & NT

Mã số thuế: 0314022607

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT & C

Mã số thuế: 0313369758

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ASK

Mã số thuế: 0105694436

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ASK PHARMA

Mã số thuế: 0316609775

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM APEC

Mã số thuế: 0107760268

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANPHA

Mã số thuế: 0109583825

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANPHARMCO

Mã số thuế: 0107521252

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANPHACO

Mã số thuế: 0312692772

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANKHA PHARM

Mã số thuế: 0313562705

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH ĐĂNG

Mã số thuế: 0901067401

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH ĐÀO

Mã số thuế: 0102038199

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH TUỆ

Mã số thuế: 2500485814

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH THẢO

Mã số thuế: 0108825937

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH THY

Mã số thuế: 0105078726

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH THU

Mã số thuế: 0310620684

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH QUỐC

Mã số thuế: 0108327032

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH PHÁT

Mã số thuế: 0107378764

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NHƯ

Mã số thuế: 0309796299

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN

Mã số thuế: 0311123999

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH ANH

Mã số thuế: 0316850902

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN VƯỢNG

Mã số thuế: 0102020658

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN VŨ

Mã số thuế: 0108021051

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN VIỆT

Mã số thuế: 0102044757

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN THỊNH

Mã số thuế: 0107542051

Tìm thông tin Doanh nghiệp