Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103
5Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
6Hoạt động kiến trúc71101
7Hoạt động đo đạc bản đồ71102
8Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
9Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
10Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
11Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
12Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
13Quảng cáo73100
14Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
15Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
16Hoạt động nhiếp ảnh74200
17Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
18Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
19Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
20Hoạt động thú y75000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thuận Long (Tên nước ngoài: Thuan Long Real Estate Corporation), Mã số thuế: 1801609148, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại A1-4 Khu Đô Thị Cửu Long, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Văn Nhàn Lê Đức Thuận

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG KHỞI VNC

Mã số thuế: 0108076886

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒI XANH DC

Mã số thuế: 5801368683

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG PM

Mã số thuế: 0108853081

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI

Mã số thuế: 0108885580

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ GỖ PT

Mã số thuế: 0108949107

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM AN

Mã số thuế: 3701910958

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VICLAND

Mã số thuế: 0316362165

Tìm thông tin Doanh nghiệp