Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
3Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
4Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
5Bán buôn cao su46694
6Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
7Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
8Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
9Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
10Bán buôn tổng hợp46900
11Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
13Dịch vụ đại lý tàu biển52291
14Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
15Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
16Bưu chính53100
17Chuyển phát53200
18Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
19Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
20Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
21Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
22Dịch vụ ăn uống khác56290
23Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
24Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước78301
25Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài78302
26Đại lý du lịch79110
27Điều hành tua du lịch79120
28Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
29Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
30Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
31Dịch vụ điều tra80300
32Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
33Vệ sinh chung nhà cửa81210
34Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
35Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
36Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Truyền Thông Rồng Việt (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Truyền Thông Rồng Việt), Mã số thuế: 1801609116, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại W29A, đường số 9, khu đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Văn Hiện

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp