Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
2Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
3Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
4Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Phần Mềm Khởi Nhân (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Phần Mềm Khởi Nhân), Mã số thuế: 1801595600, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 91 Phan Huy Chú, KV I, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hoàng Nhân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ZIONVIET

Mã số thuế: 4001225187

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM YUMO

Mã số thuế: 0315924816

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM XEGASOFT

Mã số thuế: 0109401602

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM VIEFAM

Mã số thuế: 0316848565

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TÍN NGUYỄN

Mã số thuế: 0316469292

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TRÊN MÂY

Mã số thuế: 0315477974

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIÊN TIẾN

Mã số thuế: 0314900668

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THE CAT

Mã số thuế: 0109399230

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TECHUB

Mã số thuế: 0316464720

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TAM HUYNH

Mã số thuế: 0316717682

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SỐ ECO

Mã số thuế: 0316620507

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM STARLABS

Mã số thuế: 0316805434

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SOTEKU

Mã số thuế: 0316646110

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SOFTIFY

Mã số thuế: 0315449529

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM QUẬN 4

Mã số thuế: 0315010499

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PADOO

Mã số thuế: 0108430255

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NXT

Mã số thuế: 0316815880

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NSC

Mã số thuế: 0109555698

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NAM HUY

Mã số thuế: 0316362461

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM MẠNH DŨNG

Mã số thuế: 0109555137

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM MONA

Mã số thuế: 0316694442

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM MOBIAPPS

Mã số thuế: 0314920671

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM MMD

Mã số thuế: 0316611319

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM MK

Mã số thuế: 0315249350

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LONG BIÊN

Mã số thuế: 0108088698

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109422842

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LIS

Mã số thuế: 0314791507

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LIONSOFT

Mã số thuế: 0109502791

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LEMON GOLD

Mã số thuế: 0316635341

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LDK

Mã số thuế: 0316810307

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM KỲ LÂN

Mã số thuế: 0314768498

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM KYTEK

Mã số thuế: 0316186079

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM KIM PHỤNG

Mã số thuế: 0315821680

Tìm thông tin Doanh nghiệp