Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LƯU MINH TRÍ (CỬA HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÍ CẦM), Mã số thuế: 1801582288, được thành lập ngày 04/12/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 170, tổ 6, khu vực Thới Hưng, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lưu Minh Trí

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LƯU PHAN HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 0311810906

LƯU NIỆM

Mã số thuế: 2200781072

LƯU NHẬT QUANG

Mã số thuế: 0105061352

LƯU NHAN PHÚN

Mã số thuế: 0310702489

LƯU NGỌC ĐAN

Mã số thuế: 3801073284

LƯU NGỌC Ý

Mã số thuế: 8413150241

LƯU NGỌC ÁI

Mã số thuế: 0310493972

LƯU NGỌC TRANG

Mã số thuế: 0313859248

LƯU NGỌC TIẾU

Mã số thuế: 0316770037

LƯU NGỌC THẠNH

Mã số thuế: 0312351437

LƯU NGỌC THÙY TRÂM

Mã số thuế: 4001060714

LƯU NGỌC THÙY NGA

Mã số thuế: 8398808928

LƯU NGỌC THANH CHÂU

Mã số thuế: 0401834066

LƯU NGỌC QUẾ

Mã số thuế: 0313028518

LƯU NGỌC PHÚ

Mã số thuế: 8663663373

LƯU NGỌC NHƯ

Mã số thuế: 1501078979

LƯU NGỌC MAI

Mã số thuế: 0201856513

LƯU NGỌC LỢI

Mã số thuế: 1601976278

LƯU NGỌC KHIẾT

Mã số thuế: 0313076550

LƯU NGỌC HỒNG KHƯƠNG

Mã số thuế: 0304740084

LƯU NGỌC HẢI

Mã số thuế: 0107477074

LƯU NGỌC HÙNG

Mã số thuế: 8162288315

LƯU NGỌC HÀ

Mã số thuế: 0101578453

LƯU NGỌC DIỆP

Mã số thuế: 1702036182

LƯU NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 0900889222

LƯU NGỌC BAN

Mã số thuế: 8044399636

LƯU NGỌC ANH

Mã số thuế: 0109486067

LƯU NGÔ KIM NGỌC

Mã số thuế: 8381320184

LƯU NGUYỄN ÁNH VÂN

Mã số thuế: 8203067195

LƯU NGUYỄN THÙY DUNG

Mã số thuế: 6001704828

LƯU NGUYỄN THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 0104548288

LƯU NGUYỄN QUỲNH NHƯ

Mã số thuế: 0401803910

LƯU NGUYỄN MINH TUẤN

Mã số thuế: 8064359511

LƯU NGUYỄN KHÁNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 1101287174

LƯU NGUYỄN HOÀI THƯƠNG

Mã số thuế: 0316373216

LƯU NAM BÌNH

Mã số thuế: 0106183032

LƯU MỸ TRINH

Mã số thuế: 1500968922

LƯU MỸ KIM

Mã số thuế: 0310797875

LƯU MỸ HỒNG

Mã số thuế: 0312609534

LƯU MẪN

Mã số thuế: 1701222612

LƯU MẪN KỲ

Mã số thuế: 0310244542

LƯU MẠNH ĐỨC

Mã số thuế: 8101216602

LƯU MẠNH TUẤN

Mã số thuế: 8313091909

LƯU MẠNH KHOÁT

Mã số thuế: 8094436315

LƯU MẠNH HỒNG

Mã số thuế: 0104794357

LƯU MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 1801505639

LƯU MUỐI

Mã số thuế: 0310327439

LƯU MINH ĐỨC

Mã số thuế: 2200782774

LƯU MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0103027490

Tìm thông tin Doanh nghiệp