Ngành nghề kinh doanh

1Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
2Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
3Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
4Xây dựng nhà để ở4101
5Xây dựng nhà không để ở4102
6Xây dựng công trình đường bộ4212
7Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
8Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
9Phá dỡ4311
10Chuẩn bị mặt bằng4312
11Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
12Hoàn thiện công trình xây dựng4330
13Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
14Bán mô tô, xe máy4541
15Đại lý, môi giới, đấu giá4610
16Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
17Bán buôn thực phẩm4632
18Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
19Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
20Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
21Dịch vụ ăn uống khác5629
22Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
23Hoạt động tư vấn quản lý7020
24Cho thuê xe có động cơ7710
25Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUYỀN AN – CHI NHÁNH SỐ 1, Mã số thuế: 1801564715-003, được thành lập ngày 07/09/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 1100, khu phố 2, lộ Kinh Hãng, Thị Trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN HOÀI BẢO, Số điện thoại: 0939009135, Địa chỉ: Số 1100, khu phố 2, lộ Kinh Hãng, Thị Trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUỆ THI

Mã số thuế: 1801638678

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUỆ SPA

Mã số thuế: 3502389000

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUỆ NINH

Mã số thuế: 0201310996

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUỆ KHANH

Mã số thuế: 0105649923

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUỆ GIANG

Mã số thuế: 0105943996

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUỆ CƯ

Mã số thuế: 4101458467

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUỆ ANH

Mã số thuế: 0310230437

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUẾ LAN

Mã số thuế: 0601138813

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUẾ KHOA

Mã số thuế: 2901841153

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUẾ HẢO

Mã số thuế: 2400497816

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUYỀN NAM

Mã số thuế: 0106440321

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUYỀN HÀ

Mã số thuế: 0106925848

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUYỀN AN

Mã số thuế: 1801564715

Tìm thông tin Doanh nghiệp