Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ ăn uống khác5629

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIANG THANH CHƯƠNG (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIANG THANH CHƯƠNG), Mã số thuế: 1801557404, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 12C/3, khu vực 4, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THỊ KIỀU GIANG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ ăn uống khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIANS

Mã số thuế: 2400811824

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIANISA

Mã số thuế: 0401738316

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIANG

Mã số thuế: 0106623043

Tìm thông tin Doanh nghiệp