Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MOR ICHI VIỆT NAM (Tên nước ngoài: MOR ICHI VIET NAM PAINTING JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 1801525547, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 345, đường Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN DUY LONG, Số điện thoại: 0902962988, Địa chỉ: Số 345, đường Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PAINTEX

Mã số thuế: 0105176522

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN OZIMA

Mã số thuế: 0109114936

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NỮ GROUP

Mã số thuế: 6400420680

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NTC

Mã số thuế: 2901989336

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NICEWALLS

Mã số thuế: 0312584216

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NHẬT BẢN

Mã số thuế: 0105885695

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NHẤT TÚ

Mã số thuế: 5801216803

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NHÀ ĐẸP

Mã số thuế: 0312643782

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NGỌC NAM

Mã số thuế: 0402008922

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NGỌC KON TUM

Mã số thuế: 6100959418

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NGUYỄN

Mã số thuế: 0105410525

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NAVY

Mã số thuế: 0107934443

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NAVAL

Mã số thuế: 0801308170

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NANOSHI

Mã số thuế: 0107477765

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NAM

Mã số thuế: 2901804419

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NAM VĨNH

Mã số thuế: 2802410325

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NAM KHÁNH

Mã số thuế: 0105793074

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NAM INC

Mã số thuế: 0312164814

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NAM HẢI

Mã số thuế: 0106902287

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÃ

Mã số thuế: 0105151239

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MY SKILL

Mã số thuế: 0601110550

Tìm thông tin Doanh nghiệp