Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
2Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
3Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
4Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
5Bán buôn thực phẩm4632
6Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
7Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
8Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
9Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
10Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THẾ VINH (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THẾ VINH), Mã số thuế: 1801525498, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 614, Bùi Hữu Nghĩa, Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM VĂN THẬM, Số điện thoại: 0934678943, Địa chỉ: 614, Bùi Hữu Nghĩa, Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TUẤN LIÊN

Mã số thuế: 2200702049

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TUẤN DUNG

Mã số thuế: 0312671645

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TT&T

Mã số thuế: 1601808354

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TSC

Mã số thuế: 1801555407

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRỌNG TÍN

Mã số thuế: 4401019693

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRỊNH PHONG

Mã số thuế: 4201700136

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRƯỜNG HÀ

Mã số thuế: 0313895983

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRÚC LINH

Mã số thuế: 4201935811

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRÍ ANH

Mã số thuế: 3301549127

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRUNG TÍN

Mã số thuế: 0314337910

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRUNG NAM

Mã số thuế: 2200759662

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRUNG MỸ

Mã số thuế: 0313136104

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRUNG MAI

Mã số thuế: 2901662757

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRUNG HẬU

Mã số thuế: 2001337634

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRIỆU HƯNG

Mã số thuế: 1900663298

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRIẾT AN

Mã số thuế: 0316551701

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRANG ANH

Mã số thuế: 2200781019

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TOÀN THỊNH

Mã số thuế: 1801689263

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TOÀN THÀNH

Mã số thuế: 0310969732

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TOÀN HÀO

Mã số thuế: 4201287871

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TOÀN DUNG

Mã số thuế: 1702160729

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TOPFISH

Mã số thuế: 6300328321

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TOCAXA

Mã số thuế: 1702187738

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 2001269374

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THỦY ĐÁ

Mã số thuế: 4500614206

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THỦY TIÊN

Mã số thuế: 0310367223

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THỦY MỘC

Mã số thuế: 0312195227

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THỦY CUNG

Mã số thuế: 0316958416

Tìm thông tin Doanh nghiệp