Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU KIỀU TRINH, Mã số thuế: 1801336130, được thành lập ngày 18/04/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại KV Phụng Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU QUANG LINH

Mã số thuế: 4700261685

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU PHÚ HẢO

Mã số thuế: 2000939280

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU PHONG SÍL

Mã số thuế: 2001294589

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU NHƯ MINH

Mã số thuế: 1402097360

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU NGỌC HÀ

Mã số thuế: 1401347709

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU NGHĨA MAI

Mã số thuế: 2901855036

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU NGA GIÁP

Mã số thuế: 6400304853

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU MỸ DUNG

Mã số thuế: 2001203239

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU MINH TÂM

Mã số thuế: 0600724893

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU MINH THU

Mã số thuế: 3401056774

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU LÊ KIÊN

Mã số thuế: 1801254569

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU LONG MỸ

Mã số thuế: 3501551500

Tìm thông tin Doanh nghiệp