Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HUỲNH HOÀI PHƯỚC (DÊ 35 SAIGON), Mã số thuế: 1801323117, được thành lập ngày 04/12/2013, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 19, KV6, Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH HOÀI PHƯỚC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HUỲNH HỒNG PHƯỢNG

Mã số thuế: 1101559452

HUỲNH HỒNG NGA

Mã số thuế: 8358179582

HUỲNH HỒNG KÍNH

Mã số thuế: 1900428551

HUỲNH HỒNG HẢI

Mã số thuế: 8329798718

HUỲNH HỒNG HOA

Mã số thuế: 1402162080

HUỲNH HỒNG CÔNG

Mã số thuế: 1300682242

HUỲNH HỒ PHƯƠNG YẾN

Mã số thuế: 1101393623

HUỲNH HỒ KHÁNH THY

Mã số thuế: 0316652548

HUỲNH HẮT HỔ

Mã số thuế: 5600338311

HUỲNH HẬU

Mã số thuế: 1900665658

HUỲNH HẢI

Mã số thuế: 2802937577

HUỲNH HẢI

Mã số thuế: 0310823412

HUỲNH HẢI THẠCH

Mã số thuế: 8337116567

HUỲNH HẢI THUYỀN

Mã số thuế: 8213803905

HUỲNH HẢI PHƯƠNG

Mã số thuế: 1801229812

HUỲNH HẢI LONG

Mã số thuế: 0316634651

HUỲNH HẢI LONG (HUỲNH LONG)

Mã số thuế: 8445229335

HUỲNH HẢI HUY

Mã số thuế: 1801660306

HUỲNH HẠNH UYÊN PHƯƠNG

Mã số thuế: 3401095068

HUỲNH HƯNG

Mã số thuế: 0312155270

HUỲNH HÒA

Mã số thuế: 0316658074

HUỲNH HÍNH HIỀN

Mã số thuế: 0306328077

HUỲNH HÀN CHÂU

Mã số thuế: 8505530846

HUỲNH HÀ PHƯƠNG

Mã số thuế: 2001339335

HUỲNH HÀ PHÚC

Mã số thuế: 6300115450

HUỲNH HUỆ TÂM

Mã số thuế: 0310024427

HUỲNH HUỆ DUNG

Mã số thuế: 0310422234

HUỲNH HUẾ LOAN

Mã số thuế: 0310147027

HUỲNH HUÊ ANH

Mã số thuế: 0316583710

HUỲNH HUYỀN TRÂM

Mã số thuế: 1301102342

HUỲNH HUYỀN TRANG

Mã số thuế: 1602149626

HUỲNH HUY

Mã số thuế: 0316473235

HUỲNH HUY HẬU

Mã số thuế: 1201636453

HUỲNH HUY HOÀNG

Mã số thuế: 8469701878

HUỲNH HOÀNG ĐỆ

Mã số thuế: 2001122815

HUỲNH HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 8064587148

HUỲNH HOÀNG XUÂN ĐỊNH

Mã số thuế: 8092669995

HUỲNH HOÀNG VINH

Mã số thuế: 0316533082

HUỲNH HOÀNG TẤN

Mã số thuế: 1501122191

HUỲNH HOÀNG TUÂN

Mã số thuế: 4400642520

HUỲNH HOÀNG THI

Mã số thuế: 2100660229

HUỲNH HOÀNG NHÃ

Mã số thuế: 8347138697

HUỲNH HOÀNG LIỆT

Mã số thuế: 8602991112

HUỲNH HOÀNG HUY

Mã số thuế: 0402105563

HUỲNH HOÀNG EM

Mã số thuế: 6300252129

HUỲNH HOÀNG ANH

Mã số thuế: 1702057136

HUỲNH HOÀI TÂM

Mã số thuế: 0316452524

HUỲNH HOÀI PHỤNG

Mã số thuế: 0314426695

Tìm thông tin Doanh nghiệp