Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất hoá chất cơ bản2011
2Thoát nước và xử lý nước thải3700
3Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
4Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
5Tái chế phế liệu3830
6Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
7Hoạt động tư vấn quản lý7020
8Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
9Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
11Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WARRANTEK TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM, Mã số thuế: 1801303488-006, được thành lập ngày 29/05/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tòa Nhà Vạn Đạt, Lô II-1, Đường số 1, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Quốc Toàn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XE LIMOUSINE

Mã số thuế: 0313811334-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315600473-002

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WORLDMATE

Mã số thuế: 0108717057-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WORLD STORY

Mã số thuế: 0314476329-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WORKCHARMING

Mã số thuế: 0315412656-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WONDER LIGHT

Mã số thuế: 0315218761-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WISDOM GARDEN

Mã số thuế: 0315117650-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD

Mã số thuế: 0313824485-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WESTWAY DENTAL

Mã số thuế: 0316337497-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WEDO

Mã số thuế: 3200287524-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WASHUP

Mã số thuế: 0314471634-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp