Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH TRUNG TÂM PHÁT TRIỄN QUỸ ĐẤT QUẬN NINH KIỀU, Mã số thuế: 1800591089-005, được thành lập ngày 17/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 04 Lý Tự Trọng, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Hoàng Đức

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH TRUYỀN HÌNH CÁP HTVC VŨNG TÀU

Mã số thuế: 0311899774-001

CHI NHÁNH TRUYỀN HÌNH CÁP HTVC TÂY NINH

Mã số thuế: 0311899774-002

Tìm thông tin Doanh nghiệp