Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂU LẠC BỘ DU LỊCH BÃI SAO (Tên nước ngoài: SAO BEACH TOURISM CLUB JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 1702237724, được thành lập ngày 17/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 9, Bãi Sao, khu phố 4, Phường An Thới, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hà Tiến Vạn

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY XANH NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802399777

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY XANH MAI VÀNG

Mã số thuế: 1000841526

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY XANH HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107892440

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY XANH HÀ AN

Mã số thuế: 0107456934

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY XANH DUY KHOA

Mã số thuế: 0104526598

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY XANH DUY KHOA

Mã số thuế: 0103044644

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY XANH AN ANH

Mã số thuế: 0201944047

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY PHONG NHỎ

Mã số thuế: 0107318719

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY MÍA LAU

Mã số thuế: 0313714404

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY GIỐNG VIỆT

Mã số thuế: 3603471607

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY CẢNH AN AN

Mã số thuế: 0107969277

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY CUNG VÀNG

Mã số thuế: 0313580020

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂU LẠC BỘ LEO

Mã số thuế: 0401781262

Tìm thông tin Doanh nghiệp