Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
2Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
5Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SUNFUQO (Tên nước ngoài: SUNFUQO COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 1702207180, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 397, tờ bản đồ số 40, tổ 3, ấp Cây Thông Ngoài, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SUNG WON VINA

Mã số thuế: 0900919879

CÔNG TY TNHH SUNG WON VINA

Mã số thuế: 0601119426

CÔNG TY TNHH SUNG WON VINA

Mã số thuế: 0601037075

CÔNG TY TNHH SUNG WON TECH

Mã số thuế: 2500549144

CÔNG TY TNHH SUNG WON TECH VINA

Mã số thuế: 2300995222

CÔNG TY TNHH SUNG WON CNI

Mã số thuế: 0316069086

CÔNG TY TNHH SUNG WHA

Mã số thuế: 0315548858

CÔNG TY TNHH SUNG WAN VINA

Mã số thuế: 0401833827

CÔNG TY TNHH SUNG TÍCH

Mã số thuế: 4300691725

CÔNG TY TNHH SUNG TECH

Mã số thuế: 3702421928

CÔNG TY TNHH SUNG SINH

Mã số thuế: 0312790498

CÔNG TY TNHH SUNG SIN TOP ACE

Mã số thuế: 0315891920

CÔNG TY TNHH SUNG SHIN TECH VINA

Mã số thuế: 2301029380

CÔNG TY TNHH SUNG SCS

Mã số thuế: 0316018469

CÔNG TY TNHH SUNG PHÁT

Mã số thuế: 4400804179

CÔNG TY TNHH SUNG NAM ELECTRON VINA

Mã số thuế: 0700805899

CÔNG TY TNHH SUNG MOON ENG

Mã số thuế: 0105337025

CÔNG TY TNHH SUNG MOON DANG

Mã số thuế: 0313921552

CÔNG TY TNHH SUNG MOON DANG (NT)

Mã số thuế: 0315545568

CÔNG TY TNHH SUNG MIN VINA

Mã số thuế: 3702433169

CÔNG TY TNHH SUNG LIM VINA

Mã số thuế: 5000867338

CÔNG TY TNHH SUNG KYUNG VIỆT

Mã số thuế: 0107725129

CÔNG TY TNHH SUNG KWANG VIETNAM

Mã số thuế: 0316309669

CÔNG TY TNHH SUNG KONG

Mã số thuế: 1101679037

CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA

Mã số thuế: 3801137925

CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA

Mã số thuế: 3801081366

CÔNG TY TNHH SUNG JIN

Mã số thuế: 3502351173

CÔNG TY TNHH SUNG JIN VINA

Mã số thuế: 2600942937

CÔNG TY TNHH SUNG JIN T.S VINA

Mã số thuế: 0109150356

CÔNG TY TNHH SUNG JIN T.S VINA

Mã số thuế: 0108605233

CÔNG TY TNHH SUNG JIN PRECISION VINA

Mã số thuế: 2301129642

CÔNG TY TNHH SUNG IL VINA

Mã số thuế: 2300826785

CÔNG TY TNHH SUNG IL VINA (NỘP THAY)

Mã số thuế: 2300851407

CÔNG TY TNHH SUNG IL VIETNAM

Mã số thuế: 0312415708

CÔNG TY TNHH SUNG HWA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0700789069

CÔNG TY TNHH SUNG HWA VINA

Mã số thuế: 1101886139

CÔNG TY TNHH SUNG HWA VINA HAI DUONG

Mã số thuế: 0801260056

CÔNG TY TNHH SUNG HO VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702443216

CÔNG TY TNHH SUNG HO VINA

Mã số thuế: 2300732914

CÔNG TY TNHH SUNG GWANG VINA

Mã số thuế: 3702356323

CÔNG TY TNHH SUNG GA

Mã số thuế: 0316071938

CÔNG TY TNHH SUNG DECOR

Mã số thuế: 0313375180

CÔNG TY TNHH SUNG CHIU VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101936911

CÔNG TY TNHH SUNG CHANG E&C VINA

Mã số thuế: 0106569558

CÔNG TY TNHH SUNG C.T

Mã số thuế: 0315616635

Tìm thông tin Doanh nghiệp