Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường bộ4212
2Xây dựng công trình điện4221
3Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
4Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
5Xây dựng công trình công ích khác4229
6Xây dựng công trình thủy4291
7Xây dựng công trình khai khoáng4292
8Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
9Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
10Phá dỡ4311
11Chuẩn bị mặt bằng4312
12Lắp đặt hệ thống điện4321
13Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
14Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
15Hoàn thiện công trình xây dựng4330
16Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
17Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
18Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
19Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
20Xây dựng nhà để ở4101
21Xây dựng nhà không để ở4102
22Xây dựng công trình đường sắt4211

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH-TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN MINH KHÔI (Tên nước ngoài: MINH KHOI REAL ESTATE CONSULTING-TRADING JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 1702207166, được thành lập ngày 22/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 6/2 Đường Đoàn Thị Điểm, khu phố 5, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VŨ THỊ NGỌC ÁNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KIPINA

Mã số thuế: 5901162502

CÔNG TY CỔ PHẦN KIO

Mã số thuế: 0105015395

CÔNG TY CỔ PHẦN KIOWAY

Mã số thuế: 2500454340

CÔNG TY CỔ PHẦN KIOTBANK

Mã số thuế: 0314442721

CÔNG TY CỔ PHẦN KION

Mã số thuế: 0104972063

CÔNG TY CỔ PHẦN KIOLAND

Mã số thuế: 2500583096

CÔNG TY CỔ PHẦN KIO TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0109343365

CÔNG TY CỔ PHẦN KIO MONTESSORI

Mã số thuế: 0316127651

CÔNG TY CỔ PHẦN KINTON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106770880

CÔNG TY CỔ PHẦN KINOVA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109480530

CÔNG TY CỔ PHẦN KINNOVA

Mã số thuế: 0108867077

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ

Mã số thuế: 0311292281

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ SỐ ECO

Mã số thuế: 0107850190

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ SỐ AKT

Mã số thuế: 0108734172

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ SG

Mã số thuế: 0313508810

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TÂY

Mã số thuế: 0103028187

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH NAM

Mã số thuế: 0315980289

Tìm thông tin Doanh nghiệp