Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẬU CẦN NGHỀ CÁ HẢI THỊNH PHÁT (Tên nước ngoài: DNTN HAU CAN NGHE CA HAI THINH PHAT), Mã số thuế: 1702196281, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại G3 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thanh Hải

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG ĐỨC

Mã số thuế: 2500432562

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG VĂN

Mã số thuế: 4600892736

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG TỶ

Mã số thuế: 3901006700

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG TÀI

Mã số thuế: 0401491330

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG TRỌNG

Mã số thuế: 1701678250

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG TOẠI

Mã số thuế: 6400329992

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG THẢO

Mã số thuế: 2700706193

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG THANH

Mã số thuế: 0312791300

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG SEN

Mã số thuế: 4201714530

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG PHÚC

Mã số thuế: 3900967719

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG PHAN

Mã số thuế: 5500503554

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG NI

Mã số thuế: 1900567756

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG NAM

Mã số thuế: 2801533067

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG LAN ANH

Mã số thuế: 1801407776

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG KÝ

Mã số thuế: 2200717630

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG HIẾU

Mã số thuế: 0310452461

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG DŨNG

Mã số thuế: 5701625224

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẬU TUYẾN

Mã số thuế: 2700560843

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẬU THẾ

Mã số thuế: 6100822734

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẬU PHÁT

Mã số thuế: 1401192533

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẬU NÉT

Mã số thuế: 1701893787

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẬU LINH

Mã số thuế: 4601175883

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẬU HẠNH

Mã số thuế: 4500472181

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẬU HUỆ

Mã số thuế: 2700832423

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẬU HIỀN

Mã số thuế: 2801600556

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẬU HIỀN

Mã số thuế: 2801532546

Tìm thông tin Doanh nghiệp