Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GOLD SUN (Tên nước ngoài: GOLD SUN COMPANY), Mã số thuế: 1702196242, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 3C Chợ Ðêm, KP Vĩnh Ðông 2, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trương Tuấn Em

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GOLDEN BRIDGE COMMERCE

Mã số thuế: 2301108917

CÔNG TY TNHH GOLDEN BRANCH

Mã số thuế: 0313687856

CÔNG TY TNHH GOLDEN BIRDS NET

Mã số thuế: 0314499301

CÔNG TY TNHH GOLDEN BIO TECH

Mã số thuế: 0107137783

CÔNG TY TNHH GOLDEN BILLIARD

Mã số thuế: 0108518686

CÔNG TY TNHH GOLDEN BEPPER

Mã số thuế: 0108573119

CÔNG TY TNHH GOLDEN BELT COMMODITIES

Mã số thuế: 0314738165

CÔNG TY TNHH GOLDEN BELL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106889043

CÔNG TY TNHH GOLDEN BELL THÁI HÒA

Mã số thuế: 2901976425

CÔNG TY TNHH GOLDEN BEE

Mã số thuế: 0311998951

CÔNG TY TNHH GOLDEN BAY

Mã số thuế: 0107779879

CÔNG TY TNHH GOLDEN ASIA RICE

Mã số thuế: 0314002230

CÔNG TY TNHH GOLDEN ARROW

Mã số thuế: 0314707463

CÔNG TY TNHH GOLDEN ARCHER

Mã số thuế: 0312318616

CÔNG TY TNHH GOLDEN APPLE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107743914

CÔNG TY TNHH GOLDEN AMBER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107676224

CÔNG TY TNHH GOLDEN AGE

Mã số thuế: 2500571478

CÔNG TY TNHH GOLDEN AERO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105794529

CÔNG TY TNHH GOLDEN ADS

Mã số thuế: 0315686142

CÔNG TY TNHH GOLDEN & WATER

Mã số thuế: 0313206954

CÔNG TY TNHH GOLDDESIGN

Mã số thuế: 0315448324

CÔNG TY TNHH GOLDDAY VIỆT NAM

Mã số thuế: 2700673847

CÔNG TY TNHH GOLDCIL VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400887799

CÔNG TY TNHH GOLDCAT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106569607

CÔNG TY TNHH GOLDBIO THIÊN TÂN

Mã số thuế: 0315411557

CÔNG TY TNHH GOLDBERG VU

Mã số thuế: 5701960913

CÔNG TY TNHH GOLD'S HOUSE

Mã số thuế: 4001161688

CÔNG TY TNHH GOLD'S HOUSE(NTNN)

Mã số thuế: 4001184886

CÔNG TY TNHH GOLD WORLD LAND

Mã số thuế: 0315614349

CÔNG TY TNHH GOLD WIN

Mã số thuế: 0311747820

CÔNG TY TNHH GOLD WINE

Mã số thuế: 0316016006

CÔNG TY TNHH GOLD WAY

Mã số thuế: 0314443034

CÔNG TY TNHH GOLD VẠN PHÁT

Mã số thuế: 1801656243

CÔNG TY TNHH GOLD VIỆT

Mã số thuế: 6001664798

CÔNG TY TNHH GOLD VITALYTI

Mã số thuế: 2700884936

CÔNG TY TNHH GOLD VISION

Mã số thuế: 0312888616

CÔNG TY TNHH GOLD VINA

Mã số thuế: 2300977784

CÔNG TY TNHH GOLD VIEW

Mã số thuế: 5801376490

CÔNG TY TNHH GOLD TREES

Mã số thuế: 0313665531

CÔNG TY TNHH GOLD TOMATO

Mã số thuế: 0313465162

CÔNG TY TNHH GOLD TECH

Mã số thuế: 0315924559

CÔNG TY TNHH GOLD TEA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500563075

CÔNG TY TNHH GOLD TATTOO

Mã số thuế: 2802560419

CÔNG TY TNHH GOLD TABLE VINA

Mã số thuế: 0107862118

CÔNG TY TNHH GOLD SẦM SƠN

Mã số thuế: 2802448054

Tìm thông tin Doanh nghiệp