Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
2Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
3Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LPG - GAS 07 (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MTV LPG - GAS 07), Mã số thuế: 1702188587, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 245, đường Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lâm Thị Thúy, Số điện thoại: 02973719719-02978, Địa chỉ: Số 245, đường Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LUJI

Mã số thuế: 0109338541

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LUCKEY

Mã số thuế: 0107514946

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LUBA

Mã số thuế: 4300794015

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LUANDA

Mã số thuế: 0401703472

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LTH HC

Mã số thuế: 0315574375

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LTD

Mã số thuế: 1601666974

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LSQC

Mã số thuế: 2300855698

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LQ

Mã số thuế: 6300336763

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LQT

Mã số thuế: 1601838567

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LQS

Mã số thuế: 1601664303

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LQDNS

Mã số thuế: 0310458287

Tìm thông tin Doanh nghiệp