Ngành nghề kinh doanh

1Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÔM GIỐNG TRƯƠNG MẪN, Mã số thuế: 1702185240-001, được thành lập ngày 15/05/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ấp Lê Giáo, Xã Biển Bạch Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị út

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp