Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LÂM HUỆ CHÂU, Mã số thuế: 1702180637, được thành lập ngày 19/11/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 76 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lâm Huệ Châu

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LÂM MUỘI

Mã số thuế: 0311449020

LÂM MUỔI

Mã số thuế: 1602115433

LÂM MUỐI

Mã số thuế: 0311428655

LÂM MINH ĐÔNG

Mã số thuế: 0316849625

LÂM MINH TRANG

Mã số thuế: 0311722255

LÂM MINH THÀNH

Mã số thuế: 8110560062

LÂM MINH SĨ VŨ

Mã số thuế: 0311011124

LÂM MINH DIỆU (HUỲNH HOA 4)

Mã số thuế: 3600863571

LÂM MINH CHÂU

Mã số thuế: 0312449351

LÂM MINH CHÁNH

Mã số thuế: 0306226212

LÂM MINH CHIẾN

Mã số thuế: 8364458859

LÂM MAI ANH

Mã số thuế: 0106303212

LÂM LỆ QUÊ

Mã số thuế: 0315652175

LÂM LỆ HỒNG (HKD VIỆT ẤN)

Mã số thuế: 3501551652

LÂM LUYẾN TIẾP

Mã số thuế: 0310749712

LÂM KỲ MINH

Mã số thuế: 2200745726

LÂM KIỀU MY

Mã số thuế: 8442294777

LÂM KIM VINH

Mã số thuế: 0315612084

LÂM KIM THÀNH

Mã số thuế: 1601494161

LÂM KIM THUẬN

Mã số thuế: 2000288511-021

LÂM KIM OANH (HKD NET 167B)

Mã số thuế: 3502255085

LÂM KIM LÝ

Mã số thuế: 3301698707

LÂM KIM LOAN

Mã số thuế: 6300313678

LÂM KIM HỒNG

Mã số thuế: 1201598215

LÂM KIM HÚNG

Mã số thuế: 1801326608

LÂM KIM HUỆ

Mã số thuế: 0316871606

LÂM KIM HOA

Mã số thuế: 0311470921

LÂM KIM CHI

Mã số thuế: 0104434770

LÂM KIM BÌNH

Mã số thuế: 1201632522

LÂM KIM ANH

Mã số thuế: 3603728757

LÂM KHÁNH ĐÀO

Mã số thuế: 8335646329

LÂM KHÁNH QUYÊN (LONG DUNG )

Mã số thuế: 5801229489

LÂM HỮU TRÍ

Mã số thuế: 8074961027

LÂM HỮU THÀNH

Mã số thuế: 8245989071

LÂM HỮU NGHĨA

Mã số thuế: 0311091472

LÂM HỮU LIÊM

Mã số thuế: 8103319201

LÂM HỮU HIỆP

Mã số thuế: 0311091144

LÂM HỒNG ĐIỆP

Mã số thuế: 0316532642

LÂM HỒNG QUÂN

Mã số thuế: 6001612158

LÂM HỒNG PHONG

Mã số thuế: 1800876750

LÂM HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 3901190175

LÂM HẢI YẾN

Mã số thuế: 0313579314

LÂM HẢI BẰNG

Mã số thuế: 8426281611

LÂM HƯNG

Mã số thuế: 0313921697

LÂM HÒA NGÂN

Mã số thuế: 1801695676

LÂM HÀ

Mã số thuế: 0311185811

LÂM HUỲNH LONG

Mã số thuế: 1900653878

LÂM HUỲNH GIAO

Mã số thuế: 0316801045

LÂM HUỆ QUÂN

Mã số thuế: 0316625223

Tìm thông tin Doanh nghiệp