Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng công trình đường sắt4211
3Xây dựng công trình điện4221
4Hoàn thiện công trình xây dựng4330
5Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
6Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
7Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
8Lắp đặt hệ thống điện4321
9Chuẩn bị mặt bằng4312
10Xây dựng công trình đường bộ4212
11Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
13Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
14Xây dựng công trình công ích khác4229
15Xây dựng công trình thủy4291
16Phá dỡ4311
17Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
18Xây dựng nhà không để ở4102
19Xây dựng công trình khai khoáng4292
20Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRƯỜNG TẤN PHÁT (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MTV XD TRƯỜNG TẤN PHÁT), Mã số thuế: 1702156923, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 457 ấp Số 8, Xã Sơn Kiên, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN KIỂM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp