Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THIÊN TRUNG, Mã số thuế: 1702156828, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 507, khu phố 2, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TRUNG VIỆT

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ PHƯỚC THÀNH

Mã số thuế: 0201290429

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ PHƯƠNG TRANG

Mã số thuế: 4601141549

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0201241823

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ PHÚC AN BÌNH

Mã số thuế: 5701765479

Tìm thông tin Doanh nghiệp