Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội84111

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY U MINH THƯỢNG, Mã số thuế: 1702122522, được thành lập ngày 29/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp Công Sự, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TRUNG HIỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

Mã số thuế: 1701350540

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801356512

VĂN PHÒNG HĐND - UBND TP. NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700669350

VĂN PHÒNG HĐND & UBND TX PHÚC YÊN

Mã số thuế: 2500549031

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Mã số thuế: 6101196053

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Mã số thuế: 3800651743

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY ĐỨC HÒA

Mã số thuế: 1101707781

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY VĨNH THUẬN

Mã số thuế: 1702158536

Tìm thông tin Doanh nghiệp